Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου 2018