ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ