Σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης και βελτιωμένες προοπτικές για την ”ΑΚRITAS”