Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στο πλαίσιο της εταιρικής μας στρατηγικής και με στόχο να διαδραματίζουμε με κάθε πρακτική μας ένα θετικό ρόλο στην κοινωνία, θέσαμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Σήμερα, ως μόνιμα μέλη του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζουμε ενεργά το United Nations Global Compact, την παγκόσμια επιχειρηματική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, για εταιρίες που δεσμεύονται για την τήρηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Προσφέρουμε έργο στα εξής:
• Κοινωνία ( κοινωνική συνεισφορά, αιμοδοσία, υλικές χορηγίες, εκπαίδευση-υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων,)
• Περιβάλλον (Μέριμνα και φροντίδα για τον περιβάλλοντα χώρο κλπ)
All rights reserved © 2018 AKRITAS SA
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης