Η ΑKRITAS στις 20 Ιουλίου 2005 με επίσημο έγγραφό της στον ΟΗΕ προσυπέγραψε, υιοθέτησε και δεσμεύτηκε να εφαρμόζει πιστά το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Mε αυτή την κίνηση, που είναι συνυφασμένη με την εταιρική της φιλοσοφία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η εταιρία δεσμεύεται να ενσωματώσει τις αρχές του Συμφώνου στην καθημερινή λειτουργία της και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί.

Η ΑKRITAS είναι η Τρίτη κατά σειρά ελληνική εταιρία που προσυπέγραψε και δεσμεύτηκε στο Οικουμενικό Σύμφωνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μετά την “ΤΙΤΑΝ Α.Ε.” και την “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ”.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ανθρώπινα Δικαιώματα

1η Αρχή: Οι Επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία της διεθνούς διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2η Αρχή: Να διασφαλίσουν ότι δεν συνεργούν στην παραβίαση ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κανόνες Εργασίας

Οι Επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν:
3η Αρχή: Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

4η Αρχή: Την εξάλειψη όλων των τύπων της καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας.

5η Αρχή: Την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας

6η Αρχή: Την εξάλειψη των διαχωρισμών, όσον αφορά την πρόσληψη και την απασχόληση.

Περιβάλλον

7η Αρχή: Οι Επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν την προληπτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

8η Αρχή: Να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση αυξημένης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

9η Αρχή: Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

Ενάντια στην διαφθορά

10η Αρχή: Οι Επιχειρήσεις πρέπει να εναντιωθούν σε όλες τις μορφές της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας.