Σημαντικό μέρος της εταιρικής κουλτούρας και προτεραιότητα της ΑΚRITAS . αποτελεί ο σεβασμός στο περιβάλλον, το οικοσύστημα και τους πόρους του. Η φιλοσοφία αυτή γίνεται πράξη καθημερινά και πιστοποιείται με βάση το ISO 14001:2015.

Το εταιρικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην χρήση εναλλακτικών μορφών παραγωγής ενέργειας απόλυτα φιλικών προς το περιβάλλον.Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε μονάδες παραγωγής ενέργειας απο καύση βιομάζας, διαδικασία η οποία δεν παράγει ρύπους υποκαθιστώντας την καύση υδρογονανθράκων.Επίσης εγκατέστησε μηχανολογικό εξοπλισμό και καθιέρωσε πιστοποιημένες διαδικασίες ανίχνευσης και διαχείρισης ρύπων.

Η ΑΚRITAS έχει συμβάλλει ενεργά και έχει στηρίξει το έργο καταξιωμένων περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων:

  • Τη WWF, για τη διατήρηση των υγροβιοτόπων του Έβρου και ειδικότερα τα προγράμματα για την προστασία των πληθυσμών της λαγγόνας και της νανόχηνας στην Ελλάδα.
  • Τον «Αρκτούρο» για την προστασία της καφέ αρκούδας και των βιοτόπων της.
  • Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Ορεστιάδας, για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της διαχείρισής του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  • Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης, για την προώθηση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης του κοινού αναδεικνύοντας την βιοποικιλότητα του Έβρου και της Θράκης αλλά και των γεωφυσικών –οικολογικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου είναι να καταστήσουν τους νέους κοινωνούς των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να συμβάλλουν στην ανάδειξη προτύπων ζωής και δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής.

Οι δράσεις της ΑΚRITAS τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνική προσφορά είναι δημόσια καταγεγραμμένες στον διεθνή οργανισμό του United Nations Global Compact, τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης που υποστηρίζει το συντονισμό όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.