Η θέση στη Διεύθυνση των Πωλήσεων στο Γραφείο Θεσσαλονίκης της εταιρίας είναι υπεύθυνη για την προώθηση των προϊόντων της εταιρίας, την εφαρμογή των προγραμμάτων πωλήσεων, την εξυπηρέτηση των υπαρχόντων πελατών, την ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου, την λήψη παραγγελιών και διευθέτηση προβλημάτων πώλησης, καθώς και την καλή γνώση και τις τάσεις του ανταγωνισμού. Το συγκεκριμένο στέλεχος της εταιρίας θα αναλάβει συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με επισκέψεις στα καταστήματα των εταιριών, θα συντάσσει οικονομικές προσφορές και θα διαπραγματεύεται τους όρους συνεργασίας. Παράλληλα, είναι θα είναι υπεύθυνο για την επίτευξη του εταιρικού στόχου, την ικανοποίηση των πελατών και την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας μαζί τους.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτη(ος) Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office
  • Ευκολία εκπαίδευσης
  • Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
  • Δυνατότητα ταξιδιών απαραίτητη
  • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών

Η αποστολή των βιογραφικών να γίνεται στο email hr(at)akritas.gr