12.03.2018 ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚRITAS