Έκδοση κοινού εμπράγματως ασφαλισμένου Ομολογιακού δανείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 596/2014 Έκδοση κοινού εμπράγματως ασφαλισμένου Ομολογιακού δανείου   Η AKRITAS, ανακοινώνει την έκδοση κοινού εμπράγματως ασφαλισμένου Ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως του, και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, διάρκειας επτά (7) ετών, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) δεκαεπτά εκατομμυρίων…