Δήλωση Κατασκευαστή – Συμμόρφωση προϊόντων Hydropan® P3 και Hydropan® P5 ως προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 312:2010.

Το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. διεξάγει ελέγχους βάσει όλων των οριζόμενων προτύπων και βάσει των διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο εφαρμόζει η εταιρία με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της.

Δήλωση συμμόρφωσης Hydropan® EN 312:2010