Η ΑKRITAS στις 20 Ιουλίου 2005 με επίσημο έγγραφό της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) προσυπέγραψε, υιοθέτησε και δεσμεύτηκε να εφαρμόζει πιστά το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το Global Compact είναι μια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. κ. Κόφι Ανάν που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός το 1999.

Mε αυτή την κίνηση, που είναι συνυφασμένη με την εταιρική φιλοσοφία της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η AKRITAS δεσμεύεται να ενσωματώσει τις αρχές του Συμφώνου στην καθημερινή λειτουργία και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί.

Η ΑKRITAS είναι η τρίτη κατά σειρά ελληνική εταιρεία που προσυπέγραψε και δεσμεύτηκε στο Οικουμενικό Σύμφωνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μετά την “ΤΙΤΑΝ Α.Ε.” και την “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ”.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο United Nations Global Compact υποβάλλουν ετήσια μια αναφορά προόδου (Communication on Progress – CoP), η οποία αποτελεί τον πυρήνα της δέσμευσης τους στο Οικουμενικό Σύμφωνο, καθώς επίσης είναι ο πρωταρχικός μηχανισμός μέσω του οποίου αναδεικνύουν την πρόοδο τους σε σχέση με τις Δέκα Αρχές και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs).

Η CoP αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας της προόδου αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στις ενδιαφερόμενες ομάδες με σκοπό: την ενίσχυση της λογοδοσίας αναφορικά με την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία συμβάλει στη διασφάλιση της ακεραιότητας του UN Global Compact.

Στο παρακάτω link παρουσιάζονται όλες οι ετήσιες αναφορές (CoP) της AKRITAS.

https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/403-Akritas-S-A-

 

ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ανθρώπινα Δικαιώματα

1η Αρχή: Οι Επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία της διεθνούς διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2η Αρχή: Να διασφαλίσουν ότι δεν συνεργούν στην παραβίαση ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κανόνες Εργασίας

Οι Επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν:
3η Αρχή: Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

4η Αρχή: Την εξάλειψη όλων των τύπων της καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας.

5η Αρχή: Την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας

6η Αρχή: Την εξάλειψη των διαχωρισμών, όσον αφορά την πρόσληψη και την απασχόληση.

Περιβάλλον

7η Αρχή: Οι Επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν την προληπτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

8η Αρχή: Να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση αυξημένης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

9η Αρχή: Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

Ενάντια στην διαφθορά

10η Αρχή: Οι Επιχειρήσεις πρέπει να εναντιωθούν σε όλες τις μορφές της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας.