• 1977 – Ίδρυση της AKRITAS από τον Αθανάσιο Σαράντη με την μορφή Α.Ε.
 • 1980 – Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας της μοριοσανίδας.
 • 1982 – Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας επένδυσης της μοριοσανίδας με μελαμίνη.
 • 1986 – Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας επένδυσης της μοριοσανίδας με ξυλόφυλλα (καπλαμά).
 • 1989 – Δημιουργία υποκαταστήματος πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τον συντονισμό της προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας στην Β.Ελλάδα.
 • 1991 – Έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος πωλήσεων στην Αθήνα, με στόχο την υποστήριξη των πωλήσεων στην Ν. Ελλάδα.
 • 1992 – Δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου διανομής στην Β. Ελλάδα στην περιοχή της Ν. Αγχιάλου συνολικής επιφάνειας – 4.780 τμ.
 • 1997 – Τίθεται σε λειτουργία η νέα μονάδα ημιέτοιμων στοιχείων επιπλοποιίας, τεχνολογίας Post Forming, με τη διακριτική επωνυμία POLYTHETA®.
 • 1998 – H AKRITAS γίνεται κάτοχος του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9002:1994 από την TUV CERT Γερμανίας.
 • 2000 – Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της AKRITAS στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Εγκατάσταση συστήματος ERP R/3.
 • 2001 – Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της δεύτερης μονάδας μελαμίνης. Ολοκλήρωση του ιδιόκτητου πολυώροφου κτιρίου γραφείων στην Αλεξανδρούπολη, όπου μεταφέρονται οι διοικητικές υπηρεσίες της AKRITAS. Πιστοποίηση της Εταιρείας με το νέο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001:2000 από τον διεθνή οργανισμό ΤUV HELLAS.
 • 2002 – Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της AKRITAS.
 • 2003 – Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της νέας μονάδας μοριοσανίδας ΑΚRIPAN®, μια επένδυση που δίνει στην ΑΚRITAS προβάδισμα σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την παραγόμενη ποσότητα – δυναμικότητα 1000 κ.μ. σε 24ωρη βάση- και την καθιστά ως την μεγαλύτερη του είδους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ίδρυση 100% θυγατρικής εταιρείας στην Βουλγαρία με την επωνυμία EMOS LTD.
 • 2004 – Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της τρίτης μονάδας μελαμίνης.
 • 2005 – Τίθεται σε παραγωγή νέα πλήρη σειρά προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας και αισθητικής με την επωνυμία ARTIKA®.
 • 2008 -Πιστοποίηση ασφαλούς φόρτωσης των οχημάτων που μεταφέρουν τα προϊόντα, η οποία παρέχεται από το διεθνώς αναγνωρισμένο Γερμανικό φορέα DEKRA.
 • 2009 – Τίθεται σε λειτουργία η 2η μονάδα ημιέτοιμων στοιχείων επιπλοποιίας τεχνολογίας Post Forming, με τη διακριτική επωνυμία POLYTHETA®.
 • 2010 – Μετασχηματισμός της θυγατρικής εταιρίας EMOS LTD σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία AKRITAS BULGARIA S.A. Πιστοποίηση κατά Ε1 ως προς την παραγωγή σανίδων με χαμηλή έκλυση φορμαλδεΰδης.
 • 2011 – Πιστοποίηση κατά FSC© (Forest Stewardship Council) για τη διασφάλιση ότι η προμήθεια ξυλείας προέρχεται από δασικές εκτάσεις υπεύθυνης και αειφόρου καλλιέργειας.
 • 2016 – Πιστοποίηση κατά CARB (California Air Resources Board) για την παραγωγή σανίδων χαμηλής έκλυσης φορμαλδεΰδης σύμφωνα με τον κανονισμό του Αμερικάνικου Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA).
 • 2019 – Πιστοποίηση κατά ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), OHSAS 18001 (Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία), TSCA (Toxic Substance Control Act – παραγωγή σανίδων χαμηλής έκλυσης φορμαλδεΰδης).
 • 2021 – Πιστοποίηση κατά ISO 45001 (αντικατάσταση του OHSAS 18001) για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία. Απόκτηση Green Certificate για την αξιοποίηση βιομάζας εντός της μονάδας και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από ΑΠΕ. Απόκτηση πιστοποίησης EPD (Environmental Product Declaration) για τη δήλωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.