Η εταιρεία AKRITAS ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 12ης Απριλίου 2019, εξέλεξε ως μη εκτελεστικό μέλος την κα. Ελένη Παπανικολάου, σε αντικατάσταση του εκτελεστικού μέλους κ. Σαράντη Γκάγκα, ο οποίος αποχώρησε από την εταιρία, για το υπόλοιπο της θητείας του.

Η κα. Ελένη Παπανικολάου έχει διατελέσει πολλά χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών, ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο. Έχει σπουδάσει Οικονομικές επιστήμες και Πληροφορική στο Λονδίνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάληψη καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου (Chairman & CEO) από την κα. Λουκία Σαράντη, ενώ ο κ. Ευθύμιος Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (Chief Operating Officer).

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση ώστε να λάβει τη σύννομη επικύρωση.