Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί την αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα αλλαγή συντελείται λόγω της συνταξιοδότησης του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Χ. Τζίτζικα έπειτα από 37 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και μεγάλης προσφοράς στην ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.. Η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας ευχαριστεί τον κ. Τζίτζικα και του εύχεται κάθε ευτυχία.

Τη θέση του κ. Τζίτζικα στο Δ.Σ. λαμβάνει ο κ. Σαράντης Π. Γκάγκας, ως Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος. Ο κ. Γκάγκας είναι οικονομολόγος και εργάζεται στην εταιρεία από το 1989 όντας για πολλά χρόνια εμπορικός διευθυντής.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα έπειτα από συνεδρίαση του ως ακολούθως:

  1. Λουκία Α. Σαράντη, Πρόεδρος -Εκτελεστικό Μέλος
  2. Γεώργιος Α. Σαράντης, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
  3. Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος
  4. Σαράντης Π. Γκάγκας, Γενικός Διευθυντής -Εκτελεστικό Μέλος
  5. Δημήτριος Κ. Καιρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Βαλαβάνης Χ. Γεώργιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος