Η βιομηχανία  AKRITAS  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων για τους εργαζομένους της εξαιτίας της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19, αλλά και της εξαιρετικής δυσκολίας συνέχισης της πλήρους παραγωγικής της δραστηριότητας λόγω δραστικού περιορισμού των παραγγελιών της, αποφάσισε να θέσει σε προσωρινή αναστολή τις συμβάσεις εργασίας της πλειονότητας του προσωπικού της μέχρι μέσα Μαΐου.

H  εταιρία  έχει εκπονήσει σχέδιο απρόσκοπτης  λειτουργίας  των εμπορικών δραστηριοτήτων της με προσωπικό ασφαλείας  προκειμένου να είναι δίπλα στους πελάτες της και στις ανάγκες αυτών.

Σημειώνεται ότι στη λήψη ανάλογων μέτρων έχει ήδη προβεί το σύνολο σχεδόν του κλάδου στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Επί του παρόντος, η AKRITAS δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης, αλλά θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, μόλις αυτές καταστεί δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν, κάτι που εξαρτάται από την εξέλιξη της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία θα δημοσιοποιεί αμέσως κάθε σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη της παρούσας κατάστασης.