Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. συνεχίζει το 2017 ακόμη πιο αποτελεσματικά την ανοδική της πορεία που ξεκίνησε από το προηγούμενο έτος. Τα αποτελέσματα του Ά Εξαμήνου πιστοποιούν τη δυναμική της επιστροφή σε υψηλούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται σημαντικά αυξημένος κατά 21,9% (€14,7 εκατ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η αυξητική αυτή πορεία οφείλεται τόσο στη διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς της εταιρίας στην ελληνική αγορά όσο και στην ταυτόχρονη αύξηση των εξαγωγών.

Επιπρόσθετα σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και η λειτουργική κερδοφορία της Εταιρίας (EBITDA), η οποία είναι βελτιωμένη κατά 55%, καθώς έχουν περιοριστεί οι ζημιές σε €367.331, έναντι ζημιών €833.489 της προηγούμενης περιόδου. Η συγκεκριμένη πορεία της κερδοφορίας συνδέεται άμεσα με την αυξητική πορεία των πωλήσεων και την ορθή διαχείριση του κόστους λειτουργίας, πιστοποιώντας τις προβλέψεις για την επιστροφή της κερδοφορίας σε θετικό πρόσημο για το σύνολο του 2017.

Η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης και η σταδιακή βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας δημιουργεί ακόμη πιο αισιόδοξες προοπτικές για την Εταιρία, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα της μέχρι και σήμερα, με την συνέχιση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.