Η βιομηχανία επεξεργασίας τεχνητής ξυλείας AKRITAS Α.Ε. συνέχισε δυναμικά την ανοδική της πορεία το 2017. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσιάζεται αυξημένος κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενος στα €30,5 εκατ., γεγονός που οφείλεται τόσο στην ενίσχυση της παρουσίας της εταιρίας στην εγχώρια αγορά, όσο και στην έντονη εξωστρεφή της δραστηριότητα σε υφιστάμενες αλλά και νέες αγορές του εξωτερικού.

 

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA (προσαρμοσμένο για την μη ενσωμάτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων) ανήλθε σε €386 χιλ. έναντι €-174 χιλ. το 2016, πιστοποιώντας τη σταδιακή επιστροφή της μοναδικής Ελληνικής εταιρίας του κλάδου σε θετικά αποτελέσματα.

 

Οι προσπάθειες του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποδεικνύονται αποτελεσματικές οδηγώντας σε αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 50% τα τελευταία (2) έτη (2017-2015). Ο Όμιλος επιδιώκει συστηματικά να εδραιώσει την θέση του σε νέες αγορές πού άνοιξε τα 2 τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα. Μέσω των κατάλληλων δικτύων συνεργασιών προσαρμόζει την εμπορική του στρατηγική στις τάσεις που διαμορφώνονται παγκοσμίως ενισχύοντας κατάλληλα την γκάμα προϊόντων του μέσω επενδύσεων σε καινούριες επιφάνειες, προσθήκης νέας σειράς luxury προϊόντων για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων, καθώς και παροχής εξατομικευμένων προϊόντων.

 

Στα πλαίσια αυτά, και με απόλυτο στόχο την περεταίρω συνέχιση της δυναμικής του πορείας, η Διοίκηση του Ομίλου θέτει ως άμεσες προτεραιότητες για το 2018:

  • Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού που αναμένεται το α’ εξάμηνου του 2018.
  • Τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος με περεταίρω ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία.
  • Την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας με την εισαγωγή 4ης βάρδιας στη λειτουργία του εργοστασίου