Ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Οκτωβρίου 2018