Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 02/04/2018 ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου 2018, γνωστοποιεί ότι η ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων «Στοιχεία και Πληροφορίες της Περιόδου από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017» και της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017» τροποποιείται, και θα λάβει χώρα την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.akritas.gr και του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια www.helex.gr, αντί της 25ης Απριλίου 2018.