Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. σεβόμενη την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ορίζει το Καταστατικό και ο Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Αναστάσιου Χρυσοχοΐδη του Γεωργίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για προσωπικούς του λόγους, και αντικατάσταση αυτού με τον κ. Βαλαβάνη Γεώργιο του Χρήστου.

Μετά την ως άνω παραίτηση η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

  1. Λουκία Α. Σαράντη, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  2. Γεώργιος Α. Σαράντης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  3. Ιωάννης Χ. Τζίτζικας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  4. Σαράντης Π. Γκάγκας, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
  5. Δημήτριος Κ. Καιρίδης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-Mη εκτελεστικό μέλος
  6. Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-Mη εκτελεστικό μέλος
  7. Βαλαβάνης Χ. Γεώργιος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-Mη εκτελεστικό μέλος

H θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 10/05/2020.