Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ελληνικό κανονιστικό σύστημα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4374/2016 ανακοινώνει ότι:

Το κράτος μέλος προέλευσης της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. είναι η Ελλάδα και κατ επέκτασης η αρμόδια κανονιστική αρχή είναι η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.