Η διοίκηση της εταιρίας με αφορμή τη σχετική επίσκεψη οργάνωσε παρουσίαση και ξενάγηση της Βιομηχανίας  στους εκπροσώπους των ΜΜΕ του νομού  Έβρου. Η Πρόεδρος του ΔΣ κα Λουκία Σαράντη και ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Ευθύμιος Κωνσταντόπουλος είχαν την  ευκαιρία να παρουσιάσουν μία σύντομη αναδρομή για τα 40 χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης και να ενημερώσουν για την πορεία και τις προοπτικές της.

Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκε η επίδραση της εταιρίας στην τοπική κοινωνία αλλά και γενικότερα στην Ελληνική οικονομία, όντας η μοναδική ελληνική καθετοποιημένη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου. Σήμερα η AKRITAS έχει 240 εργαζομένους, ενώ μέσω της δραστηριοποίησή της στο σύνολο της εφοδιαστικής της αλυσίδας συμμετέχει στην παράλληλη ενεργοποίηση και ενός μεγάλου αριθμού έμμεσων θέσεων εργασίας μέσω των πολλαπλών συνεργασιών της. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια εταιρία που λειτουργεί με διεθνή πρότυπα, προσανατολισμένη στην εξωστρέφεια και με σημαντική συνεισφορά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

Στην ίδια κατεύθυνση συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δίνοντας εστίαση στην ανάπτυξη των υποδομών που απαιτούνται για την παροχή υψηλού επιπέδου διαμετακομιστικές υπηρεσίες τόσο μέσω του λιμανιού όσο και του σιδηροδρόμου.

Το 2017 η εταιρία συνέχισε με τους ίδιους ρυθμούς την αναπτυξιακή της πορεία, ενώ οι προοπτικές για το 2018 διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα άμεσα πλάνα της για αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας εντός του 1ου εξαμήνου μέσω της υιοθέτησης επιπρόσθετης βάρδιας λειτουργίας.