Το Global Compact είναι μια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. κ. Κόφι Αναν που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός το 1999.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι η επιβεβαίωση της αποδοχής δέκα δεδομένων αρχών για τα παρακάτω θέματα:
Σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου
Αποδοχή των εργασιακών δικαιωμάτων και ειδικότερα την αναγνώριση του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κατάργησης της παιδικής εργασίας
Σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος
Εναντίωση σε όλες τις μορφές διαφθοράς
Το Οικουμενικό Σύμφωνο βασίζεται:
Στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Στη Διεθνή Διακήρυξη του Οργανισμού Εργασίας, για τις Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Εργασία
Στη Διακήρυξη του Ρίο, για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
Στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, Κατά της Διαφθοράς
Το Οικουμενικό Σύμφωνο ζητά από τις εταιρίες να υιοθετήσουν, να υποστηρίξουν και να θεσπίσουν, μέσα στην σφαίρα επιρροής τους την πρωτοβουλία αυτή με στόχο: την ευαισθητοποίηση και εθελούσια προώθηση της πρακτικής εφαρμογής των δέκα αρχών ώστε να ενισχυθεί η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών της παγκόσμιας κοινότητας στα συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης.