Η AKRITAS με γνώμονα πάντα την εξέλιξη και την πρόοδο επιμορφώνει το ανθρώπινο δυναμικό της με τη συνεχή συμμετοχή και παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων . Οι εργαζόμενοι της εταιρίας παρακολουθούν σεμινάρια για την εκπαίδευσή τους στις σύγχρονες τεχνολογίες , τάσεις και αντιλήψεις αποκτώντας τεχνογνωσία και εφόδια που τους είναι χρήσιμα όχι μόνο για την προσφορά εργασίας της ΑΚRITAS αλλά και στην καθημερινή ζωή τους. Η εταιρία δίνει ευκαιρίες στους εργαζόμενους να αναπτύξουν ικανότητες και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Επίσης, η εταιρία συνδέεται με την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση προσφέροντας το επιχειρηματικό της περιβάλλον στους φοιτητές για την πρακτική τους άσκηση στην εφαρμογή των θεωρητικών τους γνώσεων.