Η ΑKRITAS ανακοινώνει εμπορική συνεργασία με τον όμιλο GENTAS