ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

                                                                          

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Θετικά τα λειτουργικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου για την AKRITAS

Το ‘Α εξάμηνο του 2020 χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) που σε παγκόσμιο επίπεδο επηρέασε, και ακόμη επηρεάζει, δραματικά τις οικονομίες των κρατών, με τις προβλέψεις για την πορεία των ΑΕΠ για το σύνολο του 2020 να είναι πρωτόγνωρα αρνητικές. Μέσα στις συγκυρίες αυτές, η AKRITAS επέδειξε απόλυτη ετοιμότητα σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων που προέκυψαν. Παρόλο που οι παραγωγικές διαδικασίες σταμάτησαν από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου, η Εταιρία εφάρμοσε ένα σχέδιο απρόσκοπτης λειτουργίας των εμπορικών της δραστηριοτήτων ανταποκρινόμενη πλήρως στις ανάγκες τις αγοράς, ενώ σεβόμενη τις υποδείξεις των ειδικών και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, κατάφερε να επανεκκινήσει τη δραστηριότητά της πλήρως στις 18 Μαΐου.

 

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα της Εταιρίας το 1ο τρίμηνο της νέας χρήσης, η πανδημία ανέτρεψε δραστικά την όποια αναπτυξιακή πορεία, και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €10,4 εκατ. έναντι €14,8 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, κάμψη η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών, καθώς η έξαρση της πανδημίας δυσχέρανε κατά πολύ τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. Αντίθετα, οι πωλήσεις των κύριων προϊόντων της (επενδεδυμένων με μελαμίνη) στην Ελληνική αγορά παρουσίασαν μία αρκετά μικρότερη πτώση της τάξης του 14%.

 

Ωστόσο, σε επίπεδο λειτουργική κερδοφορίας (EBITDA) η Εταιρία παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με κέρδη €270χιλ. έναντι ζημιών €592χιλ. πέρσι. Παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημία, η συνεχής βελτίωση του μείγματος πωλήσεων με αυξανόμενο μερίδιο των υψηλής προστιθέμενες αξίας προϊόντων επενδεδυμένης μελαμίνης, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την άρτια αξιοποίηση των μέτρων στήριξης της Ελληνικής κυβέρνησης, επέφεραν αξιοσημείωτη βελτίωση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων, το οποίο διαμορφώθηκε σε 7,5% έναντι 1,1% κατά τη συγκρίσιμη περίοδο πέρσι.

 

Η πανδημία και οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία. Για όσο διάστημα διατηρείται αυτό το καθεστώς αβεβαιότητας, οι όποιες προβλέψεις για το μέλλον τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα είναι επισφαλείς. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου έχοντας ως προτεραιότητα τη δυναμική επιστροφή της σε υψηλά περιθώρια κερδοφορίας. Στην ίδια κατεύθυνση, αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη έκδοση της ΚΥΑ 34341/5991, η οποία αναμένεται να επιλύσει ένα χρόνιο ζήτημα, αναφορικά με τις απαιτήσεις που είχε η AKRITAS από τον ΟΑΕΔ, βάσει των ενισχύσεων του Ν. 1767/88. Το γεγονός αυτό, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί το 4ο τρίμηνο του 2020, εκτιμάται να επιδράσει σημαντικά στη ρευστότητα αλλά και τα αποτελέσματα της εταιρείας.