Αν θέλετε και εσείς να ενταχθείτε στην ομάδα μας ως φοιτητές και να κάνετε την πρακτική σας άσκηση ή είστε απόφοιτοι και δεν έχετε ακόμη την απαραίτητη προϋπηρεσία, τότε σας καλούμε να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας πορεία στη AKRITAS.

Η AKRITAS σήμερα απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους, αναπτύσσεται συνεχώς και αναζητεί διαρκώς νέα ταλέντα διαφορετικών ειδικοτήτων για τη στελέχωση της.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της AKRITAS θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.  Διαφορετικά θα κρατήσουμε στο ενεργό μας αρχείο το βιογραφικό σας για μια περίοδο 2 ετών και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, στην περίπτωση που δημιουργηθεί κενή θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές

Δήλωση αίτηση ενδιαφέροντος στο career(at)akritas.gr

Πρακτική Άσκηση