Η Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου AKRITAS κατέχει ηγετική́ θέση στην Ελληνική́ αγορά́ με παράλληλα έντονη εξαγωγική́ δραστηριότητα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λειτουργεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον τηρώντας αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

Η AKRITAS σήμερα απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους και συνεχώς αναπτύσσεται. Στο πλαίσιο αυτό αναζητεί να προσλάβει:

 

Ηλεκτρολόγο Βάρδιας (κωδ. ΗΒ1030)

με έδρα το εργοστάσιο στον Προβατώνα Έβρου

 

 

Κύρια καθήκοντα της θέσης:

Μεριμνά για τις εργασίες που αφορούν  τη συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του εργοστασίου και την απρόσκοπτη ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Ιδιαιτερότητες της θέσης:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης σε βάρδιες, έπειτα από την αντίστοιχη εκπαίδευση
 • Συνεργασία με μηχανικό βάρδιας και χειριστή γραμμής παραγωγής

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποψηφίων:

 • Προγραμματισμός, Οργανωτικότητα και Μεθοδικότητα
 • Διαχείριση Χρόνου /Αντιμετώπιση Προβλημάτων
 • Γραπτή και Προφορική Επικοινωνία
 • Ανάπτυξη και Διατήρηση Ομαδικού Πνεύματος

 

Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης
 • Γνώση Τεχνικών Θεμάτων σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Αντίληψη σε Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Προηγούμενη προϋπηρεσία στον κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, όπου απαιτείται

 

Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο παροχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

 

 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στο careers(at)akritas.gr, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης.

Εναλλακτικά μπορούν να το παραδώσουν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στον Προβατώνα.

 

Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται αυστηρώς εμπιστευτικά.