Στα πλαίσια της κοινωνικής υπευθυνότητας η AKRITAS, προχώρησε στην πιστοποίηση ασφαλούς φόρτωσης των οχημάτων που μεταφέρουν τα προϊόντα της από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γερμανικό φορέα DEKRA.

H DEKRA είναι ο μοναδικός ιδιωτικός φορέας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πιστοποιεί φορτία μετά από διεξαγωγή δυναμικών δοκιμών. Η εταιρία κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην Ευρώπη στις επιστημονικές αναλύσεις τροχαίων ατυχημάτων και στην πιστοποίηση ασφαλούς μεταφοράς φορτίων και είναι η μοναδική που διαθέτει ιδιόκτητο κέντρο για crash test ακόμη και για φορτηγά, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η AKRITAS είναι από τις πρώτες εταιρίες που πιστοποίησε τη μεταφορά των εμπορευμάτων, ειδικά για τα οχήματα που μεταφέρει, κάτω από πραγματικές συνθήκες και έχει αποκτήσει την πιστοποίηση δυναμικής ασφάλισης φορτίων των επαγγελματικών της οχημάτων.

DEKRA