Τα προϊόντα της AKRITAS συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΕΝ 13986 ως προς την έκλυση φορμαλδεΰδης και κατατάσσονται στην κλάση Ε1. Η πιστοποίηση ως προς την κλάση Ε1 αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διακίνηση προϊόντων εντός Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η AKRITAS δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα όλης της διαδικασίας της παραγωγής, από τη συλλογή των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, καθώς τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα χημικών εκπομπών που ορίζονται. Δίνεται έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών, στην τεχνολογία παραγωγής, στις συνθήκες πρεσαρίσματος των σανίδων, καθώς και στην επισήμανση.

E1 Attestation

E1 Certification