Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας των τελικών προϊόντων καθώς επίσης και της πιστοποίησης των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών.
Η πιστοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία της εταιρίας στην ελληνική και εξωτερική αγορά διότι προϋποθέτει αυστηρά κριτήρια και σχολαστικό έλεγχο των προϊόντων της. Για το λόγο αυτό, η εταιρία AKRITAS προχώρησε στην πιστοποίηση των προϊόντων της, από Γερμανικό Ινστιτούτο (WKI) διεθνώς αναγνωρισμένο.
Όλα τα προϊόντα ξύλου παραγωγής της ΑΚRITAS, ικανοποιούν το πρότυπο Ε1 για χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης.

E1 Attestation

E1 Certification