Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας των τελικών προϊόντων καθώς επίσης και της πιστοποίησης των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών.
Η πιστοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία της εταιρίας στην ελληνική και εξωτερική αγορά διότι προϋποθέτει αυστηρά κριτήρια και σχολαστικό έλεγχο των προϊόντων της. Για το λόγο αυτό, η εταιρία AKRITAS προχώρησε στην πιστοποίηση των προϊόντων της, από Γερμανικό Ινστιτούτο (WKI) διεθνώς αναγνωρισμένο.
Όλα τα προϊόντα ξύλου παραγωγής της ΑΚRITAS, ικανοποιούν το πρότυπο Ε1 για χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης.