Ακολουθώντας πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής, η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο FSC®. Τα χαρακτηριζόμενα FSC® προϊόντα μας εξασφαλίζουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή τους, από το αρχικό στάδιο μέχρι το τελικό προϊόν, αναγνωρίζονται, διαχωρίζονται και προέρχονται από προμηθευτές οι οποίοι συμμορφώνονται με τα κριτήρια και τις αρχές της υπεύθυνης δασικής διαχείρισης του FSC®.

FSC®