Ακολουθώντας πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής, η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο FSC®, το οποίο διασφαλίζει ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε από το αρχικό στάδιο μέχρι το τελικό προϊόν προέρχονται από δασικές εκτάσεις υπεύθυνης διαχείρισης (FSC®).

FSC®