Πώληση της παραγωγικής μονάδας της AKRITAS BULGARIA