Στην ΑΚRITAS ο Γ.Γ. Βιομηχανίας και η διοίκηση του Σ.Β.Β.Ε.