ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κας ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 2017