Στην ΑΚRITAS επενδύουμε στις ικανότητες και στις προσπάθειες των ανθρώπων μας, ανεξάρτητα με την θέση τους στην ιεραρχία, αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό κάνει τη διαφορά στη σύγχρονη επιχειρηματική αρένα.

Η εταιρία δίνει ευκαιρίες στους εργαζόμενους να αναπτύξουν ικανότητες και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με τη συνεχή συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια και προγράμματα.

Εάν ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία με ευκαιρίες εξέλιξης, παρακαλείσθε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers(at)akritas.gr

Θέσεις Εργασίας

Πρακτική Άσκηση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Η Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου AKRITAS κατέχει ηγετική́ θέση στην Ελληνική́ αγορά́ με παράλληλα έντονη εξαγωγική́ δραστηριότητα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λειτουργεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον τηρώντας αυστηρά πρότυπα ποιότητας.   Η AKRITAS σήμερα απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους και συνεχώς αναπτύσσεται. Θέλοντας να προσφέρει σε προπτυχιακούς φοιτητές…

περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Μηχανολόγου Μηχανικού

Η Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου AKRITAS κατέχει ηγετική́ θέση στην Ελληνική́ αγορά́ με παράλληλα έντονη εξαγωγική́ δραστηριότητα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λειτουργεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον τηρώντας αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Η AKRITAS σήμερα απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους και συνεχώς αναπτύσσεται. Θέλοντας να προσφέρει σε προπτυχιακούς φοιτητές γνώσεις…

περισσότερα

Μηχανικός Βάρδιας

Η Βιομηχανία παραγωγής τεχνητής ξυλείας ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατέχει ηγετική́ θέση στην ελληνική́ αγορά́ και έντονη εξαγωγική́ δραστηριότητα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λειτουργεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον τηρώντας  αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

περισσότερα

Ηλεκτρολόγος Βάρδιας

Η Βιομηχανία παραγωγής τεχνητής ξυλείας ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατέχει ηγετική́ θέση στην ελληνική́ αγορά́ και έντονη εξαγωγική́ δραστηριότητα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λειτουργεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον τηρώντας  αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

περισσότερα