Στην ΑΚRITAS επενδύουμε στις ικανότητες και στις προσπάθειες των ανθρώπων μας, ανεξάρτητα με την θέση τους στην ιεραρχία, αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό κάνει τη διαφορά στη σύγχρονη επιχειρηματική αρένα.

Η εταιρία δίνει ευκαιρίες στους εργαζόμενους να αναπτύξουν ικανότητες και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με τη συνεχή συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια και προγράμματα.

Εάν ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία με ευκαιρίες εξέλιξης, παρακαλείσθε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr@akritas.com

Θέσεις Εργασίας