Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της σχεδίων μεταξύ άλλων η εταιρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την εντατικοποίηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Οι εξαγωγές της εταιρίας πραγματοποιούνται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στις χώρες της Μεσογείου, την Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

Η παρουσία της AKRITAS στο εξωτερικό υλοποιείται με:

  • Mε καινοτομικά προϊόντα
  • Με υψηλά ποιοτικά κριτήρια
  • Με ανταγωνιστικές τιμές διεθνώς
  • Με διάθεση, ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής στις συνθήκες της εξωτερικής αγοράς