Οι Αξίες μας

Ηθος, συνέπεια, γνώση και σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων.

Η τήρηση των παραπάνω αρχών αποτελεί δέσμευση για όλους εμάς στην ΑΚRITAS καθορίζοντας τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρίας, την καθημερινή λειτουργία της αλλά και τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

H Αποστολή μας

Η παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον.