Η Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου ΑΚRITAS

Ζητά

Κάτοχο πτυχίου  ΤΕΙ με ειδικότητα  Μηχανολογίας   με σκοπό την πλήρη απασχόλησή του στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου  στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Eπιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση      asismanidis@akritas.com  ή στο fax:2554041710 Yπόψη: Κου Αθ. Σισμανίδη