ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΥ ΜΕΤΙΟΥ Κ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ