Η δέσμευση της ΑΚRITAS. σχετικά με την κοινωνική ευθύνη και η εθνική της προσφορά, ξεκινάει με την ίδρυση της εταιρείας. Η Ανθρωπιά και το Ήθος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των πρωταρχικών αξιών της εταιρείας και εφαρμόζονται πιστά από το ξεκίνημά της έως και σήμερα. Η αίσθηση ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο γίνεται πράξη με την ενεργή υποστήριξη σε οργανισμούς αφοσιωμένους στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην στήριξη των φορέων της τοπικής κοινότητας και στην παροχή κοινωνικού έργου. Αποτελεί πεποίθηση, η επιχειρηματική εξέλιξη να μεταφράζεται και σε κοινωνικό έργο και συνεισφορά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής των συνανθρώπων μας, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Στις δράσεις της εταιρείας συγκαταλέγεται η συνεισφορά στα θέματα που απασχολούν την περιοχή του Έβρου καθώς ανταποκρίνεται με προσφορές υλικών σε αιτήματα σχολείων, εκκλησιών, νοσοκομείων. Επιπρόσθετα, η ΑΚRITAS έχει αναγνωριστεί για τη συνεχή στήριξή της στο σύλλογο «Αχτίδα»(www.ahtida.gr), ΚΕ.Θ.Ε.Α μέσω της συνεργασίας της εταιρίας με το τυπογραφείο του.
Η εταιρεία επίσης διατηρεί τράπεζα αίματος του Σωματείου Εργαζομένων της στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης