• Οικογενειακό περιβάλλον: Εμπιστοσύνη & Μακροχρόνιες σχέσεις
  1. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας και τους ενθαρρύνουμε να εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που πρεσβεύουν.
  2. Απασχολούμε εργαζόμενους δεύτερης γενιάς.
  3. Επιβραβεύουμε τα παιδιά εργαζομένων μας για την εισαγωγή τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
  4. Παρέχουμε ασφαλιστικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την εξολοκλήρου συμμετοχή της Εταιρίας αλλά και για τα μέλη των οικογενειών των εργαζομένων
 • Εργασιακό κλίμα: Ασφάλεια, Αναγνώριση Ανταμοιβή
  1. Παρέχουμε ένα σύγχρονο, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.
  2. Μεριμνούμε για την πιστή τήρηση των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας και διασφαλίζουμε τη διαβίωση των εργαζομένων σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας.
  3. Επενδύουμε στην ανάπτυξη των εργαζομένων παρέχοντας τη δυνατότητα εσωτερικής μετακίνησης σε διαφορετικές θέσεις για την συνεχή και πολύπλευρη εξέλιξη τους.
  4. Η καλή δουλειά αναγνωρίζεται. Έχουμε θεσμοθετήσει και εφαρμόζουμε πολιτική επιβράβευσης και ανάδειξης των εργαζομένων
 • Τοπική κοινωνία & περιβάλλον: Έμπρακτο ενδιαφέρον
  1. Εντάσσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας εργαζόμενους από την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η παραγωγική μονάδα.
  2. Η AKRITAS παρουσιάζει τα Best practices για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από το πλάνο αειφορίας AKRITAS GREEN DNA, σύμφωνα με το οποίο η παραγωγική διαδικασία και το τελικό προϊόν ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.