Αν θέλετε και εσείς να ενταχθείτε στην ομάδα μας, να εργαστείτε σε ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας,  να αναπτύξετε τις ικανότητες σας και τις προοπτικές εξέλιξης σας, τότε σας καλούμε να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας πορεία στην AKRITAS.

Η AKRITAS σήμερα απασχολεί πάνω από 200 εργαζόμενους, αναπτύσσεται συνεχώς και αναζητεί διαρκώς νέα ταλέντα διαφορετικών ειδικοτήτων για τη στελέχωση της.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της AKRITAS θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.  Διαφορετικά θα κρατήσουμε το βιογραφικό σας στο ενεργό μας αρχείο για μια περίοδο 2 ετών και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, στην περίπτωση που δημιουργηθεί κενή θέση ανάλογη με τα προσόντα σας.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Δήλωση αίτηση ενδιαφέροντος στο careers(at)akritas.gr

Θέσεις Εργασίας

Μηχανικός Βάρδιας

Η Βιομηχανία παραγωγής τεχνητής ξυλείας ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατέχει ηγετική́ θέση στην ελληνική́ αγορά́ και έντονη εξαγωγική́ δραστηριότητα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λειτουργεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον τηρώντας  αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

περισσότερα

Ηλεκτρολόγος Βάρδιας

Η Βιομηχανία παραγωγής τεχνητής ξυλείας ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατέχει ηγετική́ θέση στην ελληνική́ αγορά́ και έντονη εξαγωγική́ δραστηριότητα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λειτουργεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον τηρώντας  αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

περισσότερα