Σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης και βελτιωμένες προοπτικές για την ”ΑΚRITAS”

Η «ΑΚΡΙΤΑΣ», είναι η βιομηχανία του κλάδου ξυλείας που άντεξε στη δραματική μείωση της ζήτησης που επί πέντε συναπτά έτη αντιμετώπισαν όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα του κλάδου.

περισσότερα

Αναδιάρθρωση δανεισμού και σημαντική ενίσχυση ρευστότητας για την ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Οι Τράπεζες ενέκριναν στο σύνολό τους το αίτημα που υπέβαλε η ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ για την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού ποσού 20,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 10ετίας, με διετή περίοδο χάριτος και την ενίσχυση με νέο κεφάλαιο κινήσεως 5,5 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση της εταιρίας εκπόνησε αναλυτικό και τεκμηριωμένο business plan, σε συνεργασία με την Deloitte, το οποίο και υπέβαλε στις δανειοδοτούσες Τράπεζες για υποστήριξη των αιτημάτων της.

περισσότερα

Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2014.

περισσότερα

Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τα πρόσφατα ζητήματα που προέκυψαν στην Κυπριακή οικονομία και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι:

περισσότερα

Οικονομικό Ημερολόγιο

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2013.

περισσότερα

Οικονομικό Ημερολόγιο

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρίας για τη χρήση 2012

περισσότερα

Οικονομικά στοιχεία Α’ Εξαμήνου 2008 της ΑΚRITAS

Κερδοφόρα έκλεισε το Α΄ εξάμηνο του 2008 για την ΑΚRITAS τόσο για την μητρική εταιρία όσο και σε ενοποιημένη βάση. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας ΑΚRITAS εμφανίζονται σταθερά, ανθιστάμενα στην πίεση της ύφεσης τόσο στην γενικότερη οικονομία όσο και στον κλάδο της βιομηχανίας ξύλου στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

περισσότερα