Οικονομικά στοιχεία Α’ Εξαμήνου 2008 της ΑΚRITAS

Κερδοφόρα έκλεισε το Α΄ εξάμηνο του 2008 για την ΑΚRITAS τόσο για την μητρική εταιρία όσο και σε ενοποιημένη βάση. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας ΑΚRITAS εμφανίζονται σταθερά, ανθιστάμενα στην πίεση της ύφεσης τόσο στην γενικότερη οικονομία όσο και στον κλάδο της βιομηχανίας ξύλου στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

περισσότερα