Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τα πρόσφατα ζητήματα που προέκυψαν στην Κυπριακή οικονομία και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι: