Το πιστοποιητικό TSCA title VI αφορά στην παραγωγή σανίδων χαμηλής έκλυσης φορμαλδεΰδης σύμφωνα με τον κανονισμό του Αμερικάνικου Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διακίνηση προϊόντων εντός των ΗΠΑ.

Η AKRITAS δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα όλης της διαδικασίας της παραγωγής, από τη συλλογή των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, καθώς τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα χημικών εκπομπών που ορίζονται. Δίνεται έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών, στην τεχνολογία παραγωγής, στις συνθήκες πρεσαρίσματος των σανίδων, καθώς και στην επισήμανση.

TSCA Attestation

TSCA Certification