Τα πιστοποιητικά CARB Phase 2 και TSCA title VI αφορούν την παραγωγή σανίδων χαμηλής έκλυσης φορμαλδεΰδης σύμφωνα με τον κανονισμό του Αμερικάνικου Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος(EPA). Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διακίνηση προϊόντων εντός των ΗΠΑ. Δίνεται προτεραιότητα στη βιωσιμότητα σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, από τη συλλογή πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος καθώς τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα χημικών εκπομπών που ορίζονται. Δίνεται κυρίως βάση στην ποιότητα των πρώτων υλών, στην τεχνολογία παραγωγής, στις συνθήκες πρεσαρίσματος των σανίδων καθώς και στην επισήμανση.

TSCA Attestation

TSCA Certification