Πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο marketing, εργάζεται στην Εταιρεία από το 1981, σε διάφορες επιτελικές θέσεις, ενώ αποτελεί μια από τις βασικές της μετόχους. Εκλέγεται συνεχώς στο ΔΣ της Εταιρείας από το 1991. Κατέχει τη θέση της Προέδρου της AKRITAS. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΕΕΒΕ (Πολιτιστικής εταιρίας επιχειρηματιών Β. Ελλάδος). Συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της εταιρείας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε..

Απόφοιτη Οικονομικών επιστημών και Πληροφορικής από το University College  of London και MSc Information Science από το City University London. Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος στους τομείς των οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών στις εταιρείες Ideal Πυρίμαχα, Ideal Toshiba, Eurofin με ιδιαίτερη επιτυχία. Επί δέκα χρόνια κατείχε την θέση της Γενικής Διευθύντριας στην εταιρεία ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ και ήταν μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Εξελέγη για πρώτη φορά στο ΔΣ της AKRITAS το έτος 2019, ενώ είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (MSc in Operational Research) και στο SDA Bocconi (MBA). Κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της AKRITAS. Συμμετέχει στο ΔΣ της Εταιρείας από το 2017. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των διευθύνσεων και την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στην AKRITAS, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της «Ελληνικά Λαχεία», εταιρείας του Ομίλου ΟΠΑΠ, καθώς και μέλος τόσο του ΔΣ της εταιρείας όσο και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων, ενώ έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολυάριθμες εταιρείες κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη Deloitte, όπου υπήρξε Partner στο τμήμα Strategy & Operations. Είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΒΕ και Συντονιστής της Επιτροπής Βιομηχανίας του ΣΒΕ.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο τομέα της Βιοοικολογίας. Κατέχει τη θέση του Διευθυντή Εργοστασίου. Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των παραγωγικών μονάδων και την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου, καθώς και για τη προμήθεια και διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2004 και έχει διατελέσει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Δ/ντη Εργοστασίου, Δ/ντης Παραγωγής, Δ/ντης Ποιότητας και Αναπληρωτής Δ/ντης Εργοστασίου. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στις τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων ξύλου και είναι γνώστης των Ευρωπαϊκών Κανονισμών που διέπουν τόσο τα προϊόντα όσο και τη λειτουργία της Βιομηχανίας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί για δύο έτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως επιστημονικός συνεργάτης με αντικείμενο την κατασκευή φραγμάτων αποταμίευσης νερού.

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Πανεπιστημίου Northwestern University των Η.Π.Α.. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής, του διαδικτύου και της στρατηγικής marketing με ψηφιακά μέσα (digital marketing). Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με την επικοινωνία και την ψηφιακή διαφήμιση. Διδάσκει το e-learning μάθημα “Social Media και Επικοινωνία” στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή οικοδομικών έργων καθώς και στη μελέτη εσωτερικής διακόσμησης, για την οποία έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις. Έχει παρακολουθήσει διεθνείς εκθέσεις υλικών επιπλοποιίας και έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό επίπλων τόσο για επαγγελματικούς χώρους όσο και για κατοικίες. Είναι γνώστρια των Αρχών Χρωματολογίας, καθώς έχει παρακολουθήσει σχετικά εγχώρια και διεθνή σεμινάρια, ενώ γνωρίζει σε βάθος όλη τη γκάμα των προϊόντων παραγωγής της Εταιρείας.