• Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  Λουκία Α. Σαράντη
 • Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  Ελένη Μ. Παπανικολάου
 • Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών (COO) – Εκτελεστικό μέλος
  Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος
 • Εκτελεστικό Μέλος
  Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊωάννου
 • Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  Ελένη Ι. Γκοτζαμάνη
 • Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  Κωνσταντίνος Ν. Κορίκης