Στην εγχώρια αγορά, η AKRITAS διαθέτει τα προϊόντα της μέσω των κέντρων διανομής της σε ένα ευρύ δίκτυο χονδρεμπόρων ξυλείας, αλλά και σε μεγάλες βιομηχανίες επίπλων. Έχοντας οργανώσει ένα ευρύτατο δίκτυο διανομής σε όλη την ελληνική επικράτεια διαμέσου ξυλεμπορικών και μεγάλων κατασκευαστικών μονάδων επίπλου, με περισσότερα από 200 σημεία εφοδιασμού, αποτελεί τον μεγαλύτερο διακινητή μελαμίνης στην ελληνική αγορά. Οι σχέσεις της Εταιρείας μας με τους συνεργάτες της διέπονται από συνέπεια, ακρίβεια στους χρόνους παράδοσης (just in time), διαρκή συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της σχεδίων, η AKRITAS έχει προτεραιότητα την εντατικοποίηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Με σταθερά βήματα έχουμε αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο πωλήσεων, εξασφαλίζοντας μια μακρόχρονη παρουσία στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία και τη Βόρειο Αφρική και με περισσότερους από 50 πελάτες στο εξωτερικό. Η τακτική συμμετοχή της Εταιρείας μας σε κομβικές κλαδικές εκθέσεις, η ευελιξία που χαρακτηρίζει τις διεθνείς συνεργασίες μας, καθώς και οι πιστοποιήσεις που διαθέτουμε για το σύνολο των προϊόντων μας, σε συνδυασμό με το διεθνές δίκτυο πωλήσεων, έχουν καταστήσει την Εταιρεία μας δυναμική και εξωστρεφή με τις εξαγωγές να αποτελούν άνω του 20% του κύκλου εργασιών την τελευταία δεκαετία. Με ένα συστηματικό τρόπο και προσήλωση, η AKRITAS αδιάληπτα επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της σε νέες αγορές και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα και τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου ακινήτων. Ο άξονας της διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού απαιτεί την άμεση προσαρμογή της εμπορικής, της στρατηγικής και της εφοδιαστικής της αλυσίδας στις επικρατούσες τάσεις και τη συνεχή ενίσχυση της ποικιλίας των προϊόντων της. Στο πλαίσιο αυτό, η AKRITAS συνεχίζει τις επενδύσεις της σε νέες επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα προχωράει στην εισαγωγή νέων κωδικών στο χαρτοφυλάκιό της, σε συνέχεια των υφιστάμενων επιτυχημένων συνεργασιών με προμηθευτές μεγάλους οίκους του εξωτερικού.