Ενημέρωση του Επενδυτικού κοινού για την Κατηγορία Επιτήρησης

Η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τις υποχρεώσεις των εκδοτριών που υπάγονται στην κατηγορία Επιτήρησης γνωστοποιεί τα ακόλουθα.