Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. σεβόμενη την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ορίζει το Καταστατικό και ο Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Αναστάσιου Χρυσοχοΐδη του Γεωργίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για προσωπικούς του λόγους, και αντικατάσταση αυτού με τον κ. Βαλαβάνη Γεώργιο του Χρήστου.