Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014

Η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 21.09.2018 υπογράφηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, με στόχο την άμεση βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Οι βασικοί άξονες της ως άνω συμφωνίας είναι οι εξής: